Administratorem danych osobowych jest Sławomir Zakrzewski IT (Zielona 25, 98-330 Pajęczno). W razie wszelkich zapytań lub spraw związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami poprzez adres: ado@unconf.pl

 

Cele przetwarzania danych:

  1. Twój udział w konferencji

Dane, które nam przekazujesz przy zakupie biletów (imię, nazwisko, adres email, dane adresowe do faktury) wykorzystujemy wyłącznie w celu zrealizowania umowy uczestnictwa w konferencji Unconf 2018. Te dane posłużą jedynie do poinformowania Cię o kwestiach dotyczących konferencji oraz umożliwienia dostępu do materiałów, czy zapisów na warsztaty.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy udziału w konferencji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie związane z niemożnością zawarcia umowy.

Dane dotyczące Twojego udziału w konferencji przekazujemy jedynie firmie EventLabs sp. z o.o. prowadzącej serwis Evenea, która w naszym imieniu prowadzi obsługę zapisów na konferencję oraz zaufanym usługodawcom z zakresu obsługi prawnej i księgowej.

Dane te przetwarzać będziemy nie dłużej niż jest to wymagane odrębnymi przepisami prawa (odnośnie przedawnienie roszczeń z umowy i archiwizacji danych księgowych do celów podatkowych – tj. do 10 lat od wykonania umowy).

 

  1. Promocja konferencji

Promujemy konferencję poprzez stronę WWW https://unconf2018.unconf.pl. W trakcie Twoich aktywności na stronie zbieramy dane statystyczne (Twoją lokalizację, odwiedzone strony, czas wizyty, dane o Twoich urządzeniach i oprogramowaniu). Wykorzystujemy je jedynie w postaci zagregowanej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na poprawie skuteczności naszych działań marketingowych oraz ulepszaniu oferty konferencji.

Dane dotyczące Twoich aktywności na stronie powierzamy zaufanym dostawcom usług hostingowych, informatycznych i marketingowych mających swoje siedziby zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nią. W przypadku tych drugich dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że stosują oni wszystkie dobre praktyki mające na celu ochronę danych osobowych i biorą udział w programie Privacy Shield.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do informacji czy przetwarzamy Twoje dane, żądania dostępu do nich, ich sprostowania i aktualizacji, a także do sprzeciwu do ich pretwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

Chęć skorzystania z powyższych praw możesz nam zgłosić na adres ado@unconf.pl. Każde zgłoszenie rozpatrzymy niezwłocznie – nie dłużej niż w ciągu miesiąca od momentu otrzymania poprawnego zgłoszenia.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa wynikające z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zostały przez nas naruszone masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.